Akademi Nar Bahçesi Anaokulu

Akademi Nar Bahçesi Anaokulu - Kartal

Türkiye de ilk defa uygulanan anaokulu
Mobil yazılımla öğrenciyi birebir takip etme
Atölyeler
Yaz Okulu
Kahvaltı
Öğle Yemeği
İkindi Kahvaltısı
İngilizce
Psikolog
Tam Gün
Yarım Gün
Her gün bahçe saati
Branş Dersleri

Akademi Nar Bahçesi Ana Okulu’nda, Finlandiya Eğitim sistemi temelli eğitim programı
kullanılmaktadır. Her çocuğun ilgisine ve öğrenme stiline göre farklılaşan, araştıran
sorgulayan, öğrenmenin keyfine merak ederek ulaşmaya çalışan çocuklar yetiştirmeyi
hedeflemektedir.
Değişen ve gelişen dünyada birey davranışlarındaki değişiklikleri kalıcı hale getirebilmek,
gelişmelere ayak uydurabilen, çağın beklentilerine cevap verebilen, araştıran, sorgulayan ve
kendini gerçekleştirmiş, özgüven duygusu gelişmiş bireyler yetiştirmek, ancak eğitimle
mümkün olmaktadır. Öğrencilerin okulda müfredat kapsamında ele alınan konuları ne
dereceye kadar öğrendikleri değil, gerçek hayatta karşılaşabilecekleri durumlarda sahip
oldukları bilgi ve becerileri kullanabilme yeteneği, analiz edebilme, akıl yürütme ve okulda
öğrenilen fen ve matematik kavramlarını kullanarak etkin iletişim becerilerini geliştirmeyi
hedeflenmektedir.
Gems, Açık Hava ve Doğa Gezisi, Hareket ve Spor Eğitimi, Akıl ve Zeka Oyunları

Harita

 • Yaz Okulu
 • Kahvaltı
 • Öğle Yemeği
 • İkindi Kahvaltısı
 • İngilizce
 • Psikolog
 • Atölyeler
 • Tam Gün
 • Yarım Gün
 • Doktor Kontrolü
 • Bahçe
 • Branş Dersleri