Beylikdüzü Parla Anaokulu

Parla Anaokulu - Beylikdüzü

HAKKIMIZDA

Her Çocuk Parla’ k bir geleceği hak eder.
Çocuklarınızın geleceği bizimle Parla ‘ sın.

Okul Öncesi Eğitimi insan gelişiminin başlangıç noktasıdır. Verilen bu eğitim çocukların daha üretken, daha yaratıcı, sorun çözmede daha yetkin, okula fiziksel ve psikolojik anlamda hazır olmasını sağladığı da araştırmalar sonucunda ortaya konulan bir gerçektir.

Bu anlamda sağlıklı , mutlu , özgüveni yüksek, çevresine duyarlı ve akademik kazanımları güçlü çocuklar yetiştirmek istiyoruz.

Okul Öncesi eğitimin temel amacı çocukta var olan potansiyelin desteklenerek çocuğa bulunduğu gelişim düzeyinden daha yukarı taşımayı sağlarken seçilen hedef ve hedef davranışları kazanması ve kazandığı bu davranışlerı içselleştirebilmesine de olanak tanımaktır. Çocuğun en hızlı gelişme gösterdiği dönem okul öncesi dönemdir. Okul öncesi dönemdeki kazınımları çocuğun gelişiminde belirleyici olur, sahip olduğu potansiyeli tam olarak kullanmasını sağlar.

Kaliteli bir okul öncesi eğitim programına dahil olan çocukların tüm gelişim alanlarında daha yetkin oldukları bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Kişiliğin bir bütün olarak şekillendiği, gelişimlerinin en hızlı olduğu bu kritik dönemlerde PARLA ANAOKULU olarak öğrencilerimize nitelikli bir eğitim veriyoruz. Soyut Kavramları somut materyallerle destekleyerek, basitten zora, bireysel farklılıkları da dikkate alınarak Çoklu zeka modeline göre planlanmış farklı eğitim ortamlarında modern teknolojiyi de kullanarak ülkemiz için çağdaş, bireyler yetiştiriyoruz.

PARLA ANAOKULU öğrencilerimiz anaokulundan itibaren projeler kapsamında farklı çalışmaların içinde de yer almaya başlarlar. PARLA ANAOKULU; 2-6 Yaş grubu çocuklarının kendine özgü gelişimlerini temel alan bilimsel anlayışı ve sorumluluğu ile çocuklarımızı en iyiye ulaşma amacı ile kurulmuştur. Çocuklarımızın kişiliklerinin yapılandığı ve akademik becerilerinin temellerinin atıldığı özellikle de beyin gelişiminin % 70 'inin tamamlandığı 2-6 yaş okul öncesi dönemin bizler için önemi büyüktür.

Hedefimiz hızlı değişim ve gelişim gösteren dünyamızda, eğitimin sürekliliği ilkesinden hareketle kendinden emin, kararlı, çevresine duyarlı, sağlıklı kişilik gelişimi olan, değişikliklere kolay uyum sağlayan, sorgulayan, merak eden, problemlere odaklanarak yaratıcı ve alternatif çözümler üretebilen, yaşamı kendisi ve çevresi için kolaylaştırabilecek bilgi ve becerilere sahip, öğrenmekten haz duyan, Türkçemizi doğru kullanabilen, yüksek iletişim becerisine sahip akademik kazanımları güçlü alternatif bireyler yetiştirmektir.

PARLA ANAOKULUNDA öğrenciler çoklu zeka modeline göre planlanmış ortamlarda okul öncesi eğitimi alırlar.

Harita

 • Yaz Okulu
 • Kahvaltı
 • Öğle Yemeği
 • İkindi Kahvaltısı
 • İngilizce
 • Rehberlik
 • Değerler Eğitimi
 • Tam Gün
 • Yarım Gün
 • Uyku Odası
 • Bahçe
 • Havuz
 • Branş Dersleri
 • Yemekhane
 • Sanat Atölyesi
 • Mutfak Atölyesi
 • Oyun Grubu
 • Servis
 • Organik Beslenme
 • Güvenlik